Finančný kontrolór


Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT1012EV
Field: 
Finance
Sector: 
Manufacturing

Hľadáme Finančného kontrolóra, ktorý bude zastrešovať a riadiť oblasť financií v slovenskom výrobnom závode. Zameria sa predovšetkým na kontrolu správnosti účtovníctva a výkazníctva spoločnosti, finančné analýzy, návrhy na zlepšenia procesov a úspory nákladov a tiež vnútro-firemný reporting. Bude úzko spolupracovať s manažmentom slovenského závodu a Finančným manažérom v centrále v zahraničí.


Náplň práce:

 • Spracovanie finančných výkazov,  výkazov produkcie a ich porovnanie s plánom, vrátane výkazov iným úsekom, reporty, tendencie, konsolidácia a pod.
 • Kontroluje tok finančných prostriedkov v spoločnosti a informuje riaditeľa spoločnosti o aktuálnej finančnej situácii.
 • Zabezpečuje reportovanie finančných výsledkov spoločnosti do centrály .
 • Kontrola a overenie informácií z finančného účtovníctva, finančné výnosy a náklady, opravné a odhadné položky.
 • Spolupráca pri príprave projektov z pohľadu finančného riadenia, kalkulácií, efektívnosti.
 • Zabezpečuje v mene spoločnosti  kontakt s bankami, audítormi, daňovými úradmi a ostatnými inštitúciami.


Kľúčové kompetencie:

 • 3+ rokov relevantných pracovných skúseností v oblasti financií (Finančný kontrolór, Finančný manažér, Hlavný účtovník, Finančný audítor, podnikový ekonóm)
 • Pracovné skúsenosti ideálne z výrobného prostredia;
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka,
 • MS Office (Excel), Znalosť SAP,
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • Schopnosť pracovať v tíme, v medzinárodnej spoločnosti,
 • Flexibilná, samostatná a zodpovedná osobnosť s proaktívnym prístupom,
 • Analytické myslenie
 • Flexibilita