Career opportunities

Our client is a European technology group for construction services, who construct thousands of buildings and structures around the world.

 Vedúci finančného oddelenia bude zastrešovať a riadiť oblasť financií v slovenskom výrobnom závode. Zameria sa predovšetkým na kontrolu správnosti účtovníctva a výkazníctva spoločnosti, finančné analýzy, návrhy na zlepšenia procesov a úspory nákladov a tiež vnútro-firemný reporting. Bude úzko spolupracovať s manažmentom slovenského závodu a Finančným manažérom v centrále v zahraničí.

Pozícia vhodná pre skúseného obchodného manažéra, s dobrou sieťou kontaktov v agrosektore. Zameria sa na rozvoj predaja a priamy  kontakt so zákazníkmi hlavne v regióne juhozápadného a západného Slovenska.

Key person for preventing and reducing non-value adding complexity inside a New Product Innovation & Product Launch process. 

Our client is well established energy company, a leading European provider of sustainable products and reliable services

Position fitting for an experienced senior Product Manager, Brand Manager or Project Manager from the FMCG sector. Strong experience in Project Management with focus on increasing of product launch projects efficiency. Based in Germany, HQ of a global branded company in FMCG.

Are you looking for a job which will give you freedom and possibility to develop your technical and sales skills? Would you love to manage your own interesting projects?

Do you enjoy working with young colleagues and use English on daily basis with international teams? Do you want to have the opportunity to plan your daily schedule to be independent and get the right work – life balance? 

Dla jednej z czołowych firm konsultingowych poszukujemy osoby na stanowisko

Are you looking for a job which will give you freedom and possibility to develop your technical and sales skills? Would you love to manage your own interesting projects?

Our Client is a leading global professional services company.